Com es declara el lloguer d'un pis turístic?

El sector del turisme és bastant impredictible i avui vull parlar d'un tema molt important que a vegades pot generar dubtes i confusió: com es declara el lloguer d'un pis turístic.

Els lloguers turístics s'han convertit en una gran font d'ingressos per a molts propietaris, especialment amb la proliferació de plataformes en línia de lloguer a curt termini. No obstant això, aquests ingressos no estan exempts d'impostos i han de ser declarats correctament.

Quina és la manera correcta de declarar el lloguer turístic?

1. Identificar quin tipus de lloguer tens

En primer lloc, és important entendre que l'Agència Tributària distingeix entre lloguers d'habitatges habituals i lloguers d'habitatges d'ús turístic. Els primers es regeixen per la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que els segons es regeixen per la normativa específica de cada Comunitat Autònoma. En aquest cas, ens centrarem en els pisos turístics.

2. Rendiments de capital immobiliari o rendiments d'activitats econòmiques

Els ingressos obtinguts pel lloguer d'un pis turístic es consideren rendiments de capital immobiliari, tret que es prestin serveis propis de la indústria hotelera (neteja, canvi de roba, restauració, etc.) i en aquest cas, passarien a ser rendiments d'activitats econòmiques.

3. Com es tributa?

Si els ingressos es consideren rendiments de capital immobiliari, s'han d'incloure en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en l'apartat de rendiments de capital immobiliari, i tributaran en funció del tipus impositiu que correspongui al tram de renda del contribuent.

Si els ingressos es consideren rendiments d'activitats econòmiques, estaríem davant una activitat empresarial, la qual cosa pot comportar l'obligació de donar-se d'alta com a autònom i, per tant, la necessitat de presentar declaracions trimestrals d'IVA i IRPF.

4. Despeses deduïbles

Un aspecte important a tenir en compte són les despeses deduïbles. Entre aquests es troben: els interessos de préstecs, despeses de reparació i conservació, tributs i taxes, despeses de comunitat, entre altres. Aquestes despeses poden reduir la base imposable de l'impost, per la qual cosa és important portar un registre detallat.

5. Declaració d'ingressos

Finalment, és fonamental recordar que has de declarar tots els ingressos obtinguts a través del lloguer, sense importar la plataforma a través de la qual s'hagin aconseguit. L'Agència Tributària té accés a la informació d'aquestes plataformes i pot comprovar si els ingressos declarats es corresponen amb els realment obtinguts.

Lloguer d'habitatge vacacional

¿Què és el model 179?

El model 179 és una declaració informativa trimestral de lloguers d'habitatges amb finalitats turístics que l'Agència Tributària va implementar en 2018. Aquesta declaració va ser creada amb el propòsit de tenir un control més precís sobre els lloguers turístics, un sector que ha crescut exponencialment en els últims anys gràcies a l'auge de les plataformes en línia de lloguer.

El model 179 té un important impacte en el lloguer turístic per diverses raons:

  1. Major control fiscal: En disposar d'una informació detallada sobre el lloguer d'habitatges turístics, l'Agència Tributària pot realitzar un seguiment més eficient d'aquests lloguers i assegurar-se que s'estan declarant tots els ingressos corresponents.
  2. Responsabilitat de les plataformes intermediàries: Aquest model posa una gran responsabilitat en les plataformes que actuen com a intermediaris en aquests lloguers, ja que han de presentar informació precisa i completa sobre totes les operacions en les quals intervenen.
  3. Transparència: El model 179 promou una major transparència en el sector del lloguer turístic, la qual cosa pot ajudar a prevenir pràctiques fiscals fraudulentes.

Quina és la sanció de no declarar els lloguers turístics?

El no declarar els ingressos obtinguts pel lloguer d'un habitatge vacacional pot tenir conseqüències significatives, ja que es considera una infracció fiscal.

El recàrrec i sanció econòmica: La conseqüència més directa és la imposició d'una sanció econòmica. Hisenda reclamarà l'import no declarat i addicionalment aplicarà una multa que pot variar entre el 50% i el 150% de la quantitat defraudada, depenent de la gravetat de la infracció. A més, s'aplicaran interessos de demora des del terme del període voluntari de declaració fins avui en què es regularitzi la situació.

Conclusió

Per a resumir, el lloguer d'un pis turístic pot ser una excel·lent font d'ingressos, però és fonamental tenir en compte les obligacions fiscals que això comporta. Recorda que cada cas pot tenir particularitats, per la qual cosa és recomanable consultar amb un expert per a assegurar-te que estàs complint amb totes les teves obligacions fiscals.

En Immotècnics som especialistes en la gestió de lloguers turístics. Posa't en contacte amb nosaltres si necessites una Agència Immobiliària especialista en el sector.

Estarem encantats d'ajudar-te!

crossmenu