Què és la cèdula d'habitabilitat?

En els processos de compravenda o lloguer d'immobles, sorgeix sovint un terme que molts desconeixen: la cèdula d'habitabilitat. Per a molts, aquesta pot resultar una incògnita, i pot generar dubtes sobre la seva necessitat, tràmits associats i vigència. Per això, en aquest article, desglossarem què és exactament la cèdula d'habitabilitat, la seva importància i com obtenir-la.

Què és la cèdula d'habitabilitat i per què és important?

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que certifica que un habitatge compleix amb els requisits mínims d'habitabilitat establerts en la normativa local o regional corresponent. Aquest certificat és de gran rellevància ja que acredita que l'immoble és apte per a ser habitat de manera adequada i segura. Per tant, qualsevol transacció immobiliària requereix d'aquest document.

Encara que la seva rellevància pot semblar evident, no hem d'oblidar que la cèdula d'habitabilitat no només garanteix la legalitat d'un habitatge, sinó que també proporciona seguretat als qui l'habiten. En aquest sentit, podem dir que és un reflex de la responsabilitat i el compromís amb el benestar i la protecció dels drets dels habitants.

Què conté el document de la cèdula d'habitabilitat?

El contingut de la cèdula d'habitabilitat pot variar lleugerament depenent de la comunitat autònoma, però en general conté la següent informació:

 1. Identificació del titular o propietari de l'immoble.
 2. Domicili de l'immoble.
 3. Descripció de l'immoble: especificacions de la propietat, com la seva ubicació, superfície útil, nombre d'estades i serveis amb els quals compte, etc.
 4. Data d'emissió de la cèdula d'habitabilitat.
 5. Data de venciment.
 6. Número de cèdula d'habitabilitat: un número únic per a cada cèdula emesa.
 7. Signatura i segell de l'autoritat competent: indica que l'immoble compleix amb els requisits d'habitabilitat.

Quan és obligatòria la cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d'habitabilitat és obligatòria en diverses situacions, totes relacionades amb l'ús i ocupació d'un habitatge. Aquestes inclouen:

Lloguer d'habitatges: Si desitges llogar la teva propietat a una altra persona, necessites tenir una cèdula d'habitabilitat vàlida per a garantir que l'habitatge compleix amb les normes mínimes d'habitabilitat.

Compravenda d'habitatges: Durant el procés de venda d'una propietat, és obligatori presentar una cèdula d'habitabilitat vàlida. Aquesta garanteix al comprador que l'habitatge és segur i habitable.

Contractació de serveis bàsics: Si desitges contractar serveis bàsics com a aigua, electricitat o gas per a la teva propietat, la companyia de serveis pot requerir una cèdula d'habitabilitat.

Obres de rehabilitació: En algunes comunitats autònomes, quan es realitzen obres de rehabilitació en un immoble que canvien la seva configuració, és necessari obtenir una nova cèdula d'habitabilitat.

Quina durada té la cèdula d'habitabilitat?

És important destacar que la cèdula d'habitabilitat té un període de validesa que normalment és de 10 a 15 anys, després del qual ha de ser renovada.

Document cèdula d'habitabilitat

Requisits i regulacions: La normativa darrere de la cèdula d'habitabilitat

Com ja esmentem, els requisits per a la cèdula d'habitabilitat estan establerts per la normativa local o regional. Aquests criteris s'enfoquen en aspectes clau com la grandària de l'habitatge, l'existència d'instal·lacions sanitàries i de cuina, l'accés a serveis bàsics com a aigua, llum i gas, entre altres.

És de vital importància estar al corrent de la normativa vigent en la localitat on es troba l'habitatge, atès que no conèixer o complir amb els requeriments pot derivar en la impossibilitat d'obtenir o renovar la cèdula d'habitabilitat.

Requisits per a obtenir la cèdula d'habitabilitat

Els requisits específics per a obtenir la cèdula d'habitabilitat poden variar depenent de la regió i de la legislació local. Tot i així, podem identificar alguns dels requisits més comuns:

 1. Espai i dimensions adequades: L'habitatge ha de comptar amb una grandària i distribució apropiats per al nombre d'habitants. Normalment s'estableix un mínim de metres quadrats per persona.
 2. Instal·lacions sanitàries: L'habitatge ha de comptar amb bany i cuina, i aquestes àrees han de tenir les instal·lacions d'aigua, llum i gas necessàries per al seu correcte funcionament.
 3. Ventilació i il·luminació: L'habitatge ha de disposar d'una adequada ventilació i il·luminació, per a garantir la salut i el benestar dels habitants.
 4. Serveis bàsics: És essencial que l'habitatge tingui accés als serveis bàsics, com l'aigua, llum, gas i serveis de sanejament.
 5. Estat de conservació: L'habitatge ha de trobar-se en bon estat de conservació i no presentar riscos per a la seguretat i la salut dels habitants.

També, es sol demanar que l'immoble figuri dins del Cadastre com destinat a ús d'habitatge.

Com obtenir la cèdula d'habitabilitat?

El procediment per a obtenir la cèdula d'habitabilitat varia depenent de la regió i del tipus d'immoble. En general, implica una sèrie de passos que podem resumir de la següent manera:

 1. Sol·licitud: El propietari de l'habitatge ha de sol·licitar la cèdula d'habitabilitat en l'entitat corresponent, que normalment és l'ajuntament o la delegació del govern a la regió.
 2. Inspecció: Una vegada sol·licitada, es realitzarà una inspecció per part de tècnics acreditats per a confirmar que l'habitatge compleix amb els estàndards d'habitabilitat.
 3. Emissió: Si l'habitatge passa la inspecció, s'emetrà la cèdula d'habitabilitat.

A Immotècnics disposem d'un equip especialitzat què pot ajudar-te amb la tramitació de la cèdula d'habitabilitat. És per això quin si vols obtenir la cèdula de manera ràpida, eficaç i sense complicacions, no dubtis en contractar la nostra gestió de la cèdula. Estarem encantats d'ajudar-te.

crossmenu