Certificat urbanístic

100

imp. no inclosos
  • Un informe acreditat pel Tècnic Urbanístic Municipal.
  • L'Informe Tècnic Urbanístic, emès per la Direcció General d'Urbanisme.
  • També haurà de presentar el comprovant de pagament de la taxa, si aplica al seu cas.
  • El pla on està situada la parcel·la.
  • La memòria descriptiva, on expliqui les especificacions d'ús i aprofitament del sòl i el subsol, i a més indiqui el que es considera necessari perquè l'activitat que es desenvoluparà en la parcel·la es faci correctament, a part dels requeriments de serveis municipals, com a aigua, gas, electricitat, etc.
  • Un informe que expliqui l'activitat que es vagi a realitzar en l'obra nova (si és un centre comunitari, un establiment comercial, una casa particular, etc.).
  • Finalment, l'estudi tècnic o avantprojecte on es detalla l'activitat a desenvolupar.

Som experts i líders al Vallès, Maresme i Barcelona

Fem una valoració gratuïta del teu immoble

crossmenu